C脭NG TY TNHH C茽 KH脥 C脭NG NGHI峄哖 MI峄N NAM C脭NG TY TNHH C茽 KH脥 C脭NG NGHI峄哖 MI峄N NAM
Vi峄噒 Nam English
Menu
single right-pointing angle quote	single right-pointing angle quote	single right-pointing angle quote	single right-pointing angle quote	single right-pointing angle quote

Chi ti岷縯 s岷 ph岷﹎

Cloud Zoom small image

M脕Y S脫NG NG脫I 2 T岷G 5S-SAKURA& 5S TOLE TL-760

M茫 s岷 ph岷﹎: CMN-MSN
LH mua h脿ng: 0908.138.515 - Mr Hu峄 - info@cokhimiennam.com, ckmn2007@gmail.com

THÔNG S峄 K峄 THU岷琓:

 膼峄 dày nguyên li峄噓  0.23 - 0.6mm (BMT)
 T峄昻g công su岷 膽i峄噉  15HP
 膼瓢峄漬g kính tr峄 cán  Ø 70mm
 S峄 c岷穚 tr峄  ± 23 c岷穚
 Kích Th瓢峄沜 D x R x C  12m x 1,6m x 1,5m

S岷 ph岷﹎ máy : Th么ng tin chi ti岷縯


 

GIбЋ HГЂNG

GIбЋ HГЂNG

zalo